تحقیق و توسعه(R&D)

تحقیق و توسعه(R&D)  کشف دانش به روز درباره محصولات، فرآیندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش دهی می نماید. واحد تحقیق و توسعه(R&D) ، قلب یک شرکت یا سازمان است و نقش آن تغذیه تکنولوژیکی شرکت در همگامی با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته های مدیریت است و جستجوگر تکنولوژی  و نوآوری می باشد و تاثیر مستقیمی بر بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد، سهم بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، دارد.

اهداف R&D شرکت سورن پارت کیا:

تولید محصولات جدید و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فعلی

کشف و درک نیازها و خواسته‌های بازار

افزایش تولید و بهره‌وری

بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها

تعیین نیازهای آموزشی کارکنان و اعلام به واحد آموزش.

تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید

آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و آنالیز دقیق میزان کارآمدی

تعیین میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های آموزشی کارکنان آموزش‌دیده واحد کنترل کیفی.

افزایش نیروی رقابتی در عرصه¬ های داخلی و خارجی و حضور فعال در بازار

بررسی دانش نوین به منظور توسعه محصولات و بهینه ¬سازی فرآیندها

از وظایف واحد تحقیق و توسعه می¬توان به مطالعه روی فناوری‌های روز و تلاش برای بومی‌سازی و به‌کارگیری آن‌ها در محصولات و خدمات شرکت، مشارکت در برنامه‌ریزی به منظور برطرف کردن نواقص محصول و بهینه‌سازی جریان‌های کاری و متقاعدسازی مدیران مربوطه به استفاده از فناوری‌های نوین اشاره کرد.

شرح وظایف واحد تحقیق و توسعه:

جمع آوری طرحهای تحقیقاتی در سطح شرکت

بررسی و کسب مجوز برای اجرا

پیش بینی و تعیین بودجه موردنیاز اجرای طرحهای تحقیقاتی

تهیه و تنظیم برنامه زمانی اجرای طرحهای تحقیقاتی

نظارت برکلیه مراحل تحقیقاتی و توسعه ایی تا حصول نتیجه نهایی

کارهای انجام شده در واحد تحقیق و توسعه