نظر به قرارگیری چندین مجتمع صنعتی معدنی آهن  و فولاد بزرگ از قبیل مجتمع فولاد گل گهر سیرجان، فولاد زرند، فولاد بردسیر، فولاد بوتیا، فولاد راور و… در استان کرمان؛ برقراری ارتباط صحیح و سازنده با زیرمجموعه های این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر، نظر به اهمیت پدیدۀ بومی سازی برای برآورده کردن نیازهای ساختی چنین مجتمع هایی، شرکت سورن پارت کیا را برآن داشته است تا در فهرست سازندگان مورد اعتماد و باکیفیت این شرکتها قرار گرفته و تمامی تلاش خود را بکارگیرد تا نیازهای ساخت و ساز اینگونه صنایع به سایر استانها را به حداقل برساند.

در حال حاضر شرکت سورن پارت کیا، با توجه به شرایط و امکانات کارگاهی فعلی خود قادر به شرکت در مناقصات و پذیرش درخواستها و استعلامهای وارده از طرف شرکتهای فولاد زرند ایرانیان، فولاد سیرجان ایرانیان، فولاد بوتیا و سایر کارخانجات فولادی استان بوده و می کوشد تا با حفظ کیفیت و سرعت در زمان تحویل پروژه ها، از خود نامی نیک در این صنایع ثبت کرده و به همکاریهای آتی خود با آنها ادامه بدهد.