با توجه به شرایط کشور عزیزمان ایران و قرارگیری معادن متنوع در عرصه پهناور این مملکت پر نعمت، واحد بازرگانی مهندسی این شرکت کوشیده است تا با کشف نیازهای صنایع گوناگون به صورت تخصصی و حرفه ای، از پراکنده کاری رها شده و با تمرکز بر نیازهای صنایع گوناگون وارد عرصۀ رقابت و شرکت در مناقصات و استعلامهای مرتبط گردد. در این زمینه، وجود ارتباط و همکاری تنگاتنگ با شرکت هولدینگ فرارون صنعت با هسته ای بازرگانی، یکی از امتیازهای ویژه سورن پارت کیا محسوب می شود که این قضیه موجب شناخت بهتر و صحیتر صنایع داخلی و خارجی، برقراری ارتباط با تامین کنندگان و فروشندگان، ارائه دهندگان خدمات ویژه ی صنعتی و به شکلی کاملا تخصصی و در کمترین زمان ممکنه می شود.