درباره

با هدف توانمند سازی استان کرمان در بخش خدمات فنی و مهندسی و تربیت نیروی متخصص بومی و همچنین ساخت تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنایع؛ شرکت سورن پارت کیا (SPK) در سال ۱۳۹۸ در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شرکت سورن پارت کیا مصمم است که طبق استانداردهای بین المللی، پشتیبانی پروژه­ها را در زمینه های طراحی، ساخت، نصب و اجرای راه اندازی صنایع مختلف به انجام برساند و با تجارب گسترده داخلی و خارجی در زمینه ساخت، راه اندازی، تعمیر و نگهداری  با در اختیار داشتن گروه های اجرایی کارآزموده و توانمند آماده ارائه خدمات مطلوب به کارفرمایان      می­باشد. 

آرمان این شرکت کارآفرینی، مشتری مداری و کمک به اعتلای صنعت استان کرمان می­باشد و امید است بتواند نقش خود را در این عرصه به نحو شایسته به انجام برساند.

۱۳۹۸

تاسیس شرکت

معرفی شرکت شرکت سورن پارت کیا (SPK) توسط شرکت فرارون صنعت در سال ۱۳۹۸ در اداره ثبت شرکت ها با هدف بومی سازی تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع به ثبت رسیده است

۱۳۹۸

تاسیس شرکت

معرفی شرکت شرکت سورن پارت کیا (SPK) توسط شرکت فرارون صنعت در سال ۱۳۹۸ در اداره ثبت شرکت ها با هدف بومی سازی تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع به ثبت رسیده است

۱۳۹۸

تاسیس شرکت

معرفی شرکت شرکت سورن پارت کیا (SPK) توسط شرکت فرارون صنعت در سال ۱۳۹۸ در اداره ثبت شرکت ها با هدف بومی سازی تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع به ثبت رسیده است

اعضای مجموعه